16-åringerMange ser det å få stemme som et privilegium, siden de da føler at de får være med på å avgjøre hvordan samfunnet skal styres. Før i tiden var det å stemme bare forbeholdt menn, og i noen deler av verden gjaldt det bare menn med en bestemt hudfarge. Det er uansett ingen tvil om at stemmerett engasjerer folk.

Noen vil kanskje stille spørsmålet om hva aldersgrensen for å kunne stemme bør være, siden så mange som mulig bør få være med på å bestemme hvem som skal styre landet, og alle stemmer bør bli hørt. Hva ville skjedd dersom retten til å stemme var forbeholdt de fra 16 år og oppover?

Det positive med stemmerett for 16-åringer

Finnes det egentlig en grense for når man er fornuftig nok til å stemme ved et valg? Modenhet er helt individuelt. Noen er veldig fornuftige og oppegående når de er 16 år gamle, mens andre fremdeles er nokså umodne. Men skal de fornuftige 16-åringene måtte lide for andres umodenhet? Vil ikke de umodne 16-åringene automatisk la være å stemme ved valgene, fordi de ganske enkelt ikke bryr seg? Stemmerett for 16-åringer vil trolig også føre til flere samfunnsengasjerte ungdommer, og de unges rettigheter vil også komme klarere frem.

Det negative med stemmerett for 16-åringer

De som enda ikke har forlatt tenårene, vet enda ikke hva de vil her i livet. Det er fullt mulig at de vil endre syn på ting etter at de har flyttet hjemmefra, og skal oppleve hvordan det er å måtte forsørge seg selv. 16-åringer er også lett påvirkelige, og det kan være at de stemmer fordi foreldrene presser dem til å ta samme valg som dem, eller de blir utsatt for gruppepress til å stemme ved skolen, eller mobbet dersom de ikke velger de populære partiene.