Når skoleelever har kommet litt oppover i skoleårene, blir de ofte engasjerte i samfunnet rundt seg, og de får uttale seg fritt om sine synspunkter når det arrangeres debatter. Slike debatter arrangeres vanligvis i skolens gymsal, eller auditorier dersom det finnes, og de kan dreie seg om temaer som angår skolen og elevene, eller om politikk dersom elevene er blant de eldste på skolen.Forberedelse før argumentasjon

Lærere liker som oftest engasjerte elever, og det å arrangere en debatt er en god måte å få elevene til å vise engasjement på. Debatter krever som oftest god argumentasjon, og for å argumentere godt trengs det mye kunnskap og innsikt, og elevene lærer seg kunsten å resonnere og bli flinke i retorikk. Debatter kan ofte gå hardt for seg, siden noen kan ha svært sterke personligheter, og andre liker ikke mennesker som har et annet synspunkt enn de selv har. Siden det ofte er mange folk samlet, går det likevel stort sett profesjonelt for seg. Debatter kan dermed bli en god måte å lære elever å bli tolerante på, siden de kan lære at det finnes flere sider av en sak og få et annet perspektiv på ting. De som gjør det godt i skoledebatter, vil lære seg mye verdifullt som ofte blir nyttig å kunne i arbeidslivet.

Skoledebatter på et høyere nivå

Elever som utmerker seg i debatter, kan ta et steg videre og begynne med debattkonkurranser. Noe av det største du kan oppleve som skoledebattant, er å konkurrere i WSDC, World Schools Debating Championship (mesterskap for skoledebattanter fra hele verden). Det finner sted i forskjellige storbyer hvert år over hele verden, som Bangkok og Stuttgart, og temaer angående moral, samfunn og politikk blir debattert. All debatt foregår på engelsk, men det finnes egne klasser for elever med engelsk som andrespråk.

Hva fører skoledebatter til?

Barn og ungdom bruker mye av sin tid på skolen, og alle trives mye bedre på et sted hvor det finnes mennesker som tar hensyn og viser respekt. Dersom mange elever har kritikk å komme med angående en skoleregel eller oppførsel blant enten elever eller lærere, kan en debatt arrangeres der begge parter får komme med sine innspill. Elevene vil som oftest bli fornøyde over å se at voksne tar dem alvorlig, og kanskje det blir en endring i reglene, eller nye regler blir innført etter elevenes ønske. Det er også viktig å ha debattregler, slik at debattene ikke utarter seg til slåsskamper eller verbal krigføring, noe som bare forverrer situasjonen. Fornuftige debattregler lærer elever å snakke respektfullt og høflig, og evnen til å holde seg alvorlig og vise disiplin er noe lærere setter stor pris på. Debatter som handler om moral eller politikk, gjør ofte elever mer samfunnsengasjerte, og de kan lære mye om hvordan samfunnet de bor i, blir styrt. Uansett hva temaet handler om, er debatter en glimrende måte å skape engasjement på, og når det er mange gode innspill og fornuftige argumenter, vil det som oftest føre til konkrete resultater.