Hvordan man appellerer

Har du noen gang opplevd å bli fristet til å kjøpe et produkt du har sett reklame for? Det er det som er meningen, for reklame består ofte av elementer som appellerer til mennesket.

Vi påvirkes av det vi ser og hører, og disse sansene vet mange å utnytte. Og det fungerer, dette vet forretningsverdenen. Ellers ville de ikke brukt mange milliarder av kroner hvert år på å reklamere for produktene sine.

Hvem er det som benytter seg av retorikk og reklame?

Mange ønsker å skaffe seg tilhengere eller forbrukere, særlig politikere og produsenter. Mange politikere prøver å vinne stemmer ved å appellere til menneskets rettferdighetssans, eller ved å fortelle folk det de ønsker å høre. «Valgflesk» er et uttrykk mange kjenner til, altså løfter som politikere gir og lover å holde dersom de blir valgt. De fleste vet nok at det er urealistisk å tro på dette, men politikere vet hva som tiltrekker velgere, og det virker hvert år. Mange politikere betaler også profesjonelle taleforfattere til å lage taler for dem som vil innsmigre publikum, der de benytter seg av gode formuleringer og innsmigrende ord. I reklame ser vi ofte lykkelige ansikter og attraktive mennesker, en blanding som ofte gir suksess. Reklame får deg til å tro at livet ditt vil bli bedre dersom du kjøper produktet det reklameres for.

Kjente eksempler på virkningsfull retorikk

Hvem kjenner ikke til ordene «I have a dream»? Dette er et sitat fra en av verdens mest kjente taler, fra borgerrettighetsforkjemperen Martin Luther King. Disse ordene hadde sterk kraft, og de er fortsatt gjeldende over 50 år etter at de ble uttalt, fordi Martin Luther King var dyktig i retorikk. Han hadde mye kunnskap om emnet og snakket respektfullt og med sterk innlevelse. Hitler var også dyktig til å få mennesker til å tro på det han talte om. Han klarte å få nesten en hel nasjon til å følge seg og tro at han var deres redningsmann ved å benytte aggressiv tale. I rettssaker benyttes svært ofte retorikk og argumentasjon. Advokater har lang utdannelse, fordi de må lære mye om hvordan rettssystemet fungerer, og hvordan man skal argumentere for seg.

Hvorfor virker argumentasjon?

I debatter på radio eller TV vil det ofte være kommentarer i media dagen etterpå om hvem som «vant» debatten, og vinneren kåres ofte ut fra hvem som argumenterte best for seg. Et argument bygger på logikk og fornuft, og et godt argument er ofte vanskelig å tilbakevise, grunnet den logiske konklusjonen man vil komme frem til etter å ha hørt argumentet. Et godt argument virker fordi det overbeviser, og når en person er blitt overbevist, vil ikke han eller hun skifte mening. Ofte er det slik at jo mer kunnskap du har om emnet, desto flinkere er du til å argumentere, siden du har innsikt i begge sidene av en sak. Du hører argumentasjon i både politiske og religiøse debatter, og da velges som oftest erfarne og kunnskapsrike personer som talsmenn, siden de er flinkere til å argumentere for seg enn personer med mindre erfaring.